Europeisk Study session

24 Februari 2019, 12:00 - 03 Mars 2019, 12:01

Rural Youth Europes (RYE) Study session är en veckas långt seminarietillfälle med grupparbeten och diskussioner kring temat Demokrati.

Målsättningen med seminariet är att hitta innovativa och inspirerande sätt för landsbygdens unga att engagera sig i demokratiska processer. Under seminariedagarna lär sig deltagarna om demokratiska processer, definierar hinder som möjliggör ett deltagande för landsbygdens ungdomar samt förstår riskerna med känslobaserade beslut.

Seminariet riktat sig till 18 år fyllda och äldre.

Mer info hittar du här

Finlands svenska 4H har möjlighet att skicka två deltagare till seminariet. FS4H betalar deltagaravgiften och arrangörerna ersätter resorna upp till 100%.

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan senast den 23 januari. Vi meddelar vem som får åka den 24 januari 2019.

 Plats
European Youth Centre Budapest
Zivatar u. 1, Budapest, 1024 Hungary